SomAbito DISHPAN POSEIDON 波賽頓焚火碟盤組

$1,200.00
來自 SomAbito

SomAbito DISHPAN POSEIDON 波賽頓焚火碟盤組

從營火中,誕生嘅硬派煮食風。

從波賽頓三叉戟取得靈感,
三種組合方法,組合出破格露營煮食用具,
波賽頓三叉造型碟柄,配上鐵製圓碟。
圓碟可作鍋具,同時可當做碟具使用。

唔用時,掛在同系列嘅焚火鐵架,
整個硬派露營風立刻浮現。

//商品規格

材質:鐵

生産國:MADE IN JAPAN(日本製)

尺寸: 碟盤直徑 21.5cm, 手柄長度 20 cm

重量:750g