Ovject Enamel Hook Mug Black-240ml 搪瓷鉤杯

$230.00
來自 ovject
一個有手柄嘅杯,好正常;一個手柄可以拆出嚟嘅杯,就好非常 - 
非常好用。

Ovject搪瓷鉤杯,可拆卸嘅手柄,令收納更為方便。
陶瓷質地,卻不輕易破裂,而且可以直接以明火加熱,
使用起嚟更為率性。