Oregonian Camper | CampWall Up Ground Sheet L

$748.00
Oregonian Camper | 防水地墊L |Wall up


做人要有稜有角,防水地墊都一樣。

無論野餐,露營,坐地下一入沙,感覺就唔太好。

Oregonian CamperWall up防水地墊,用料厚實,

魔術貼摺角設計,摺起後,造成防沙、防水、防小昆蟲效果,

不受干擾,可以坐在上面好好發呆,

呢張防水墊,係一張好好嘅防水墊。