Oregonian Camper | Mesh Cylinder Super 網狀筒型收納袋 (特大)

$258.00

Oregonian Camper Mesh Cylinder Super 網狀筒型收納袋 (特大)

 

圓筒網狀設計共有兩種尺寸(大/特大),

方便收納厚重衣服、帳篷、睡袋等等

 

//商品規格

型號:OCB 831

生産國:MADE IN CHINA (中國)

尺寸: 直徑40cm,高80cm